Trường MN Sơn Phú tăng cường làm đồ dùng đồ chơi tư tạo

Nhằm bổ sung đồ sung đồ dùng, thiết bị dạy học trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ. Cán bộ, giáo viên nhà trường đã tích cực, tăng cường làm đồ dùng đồ chơi tự tạo từ các vật liệu phế thải như: vỏ hộp sữa, lon bia, tre, nứa, giấy vụn... 

Nhãn
Nhãn
Nhãn
Nhãn
Nhãn