Để đảm bảo sức khỏe cho học sinh trong học tập cũng sinh hoạt trong cuộc sống thường ngày của học sinh. Ngày 26/10/2021 trường Tiểu học Đà Vị phối hợp với Trung tâm y tế huyện Na Hang tổ chức khám chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh năm học 2021-2022.

Một số hình ảnh khám sức khỏe học sinh