Trường MN Sơn Phú, huyện Na Hang phối hợp với Tổ chức Phát triển vùng đổ sân chơi bê tông tại điểm trường Phia Chang.

Ngày 26/3/2022 CBGV, phụ huynh và đoàn viên xã Sơn Phú tổ chức đổ sân bê tông cho trẻ hoạt động vui chơi, học tập tại điểm trường Phia Chang. Vật liệu xây dựng cát, sỏi, xi măng do tổ chức tầm nhìn thế giới (Chương trình Phát triển vùng huyện Na Hang) hỗ trợ; ngày công lao động là CBGV nhà trường, phụ huynh, đoàn viên thanh niên xã Sơn Phú lao động tiến hành đổ sân chơi cho trẻ hoạt động hàng ngày. 

Nhãn
Nhãn
Nhãn

Nhãn