Trường MN Sơn Phú, huyện Na Hang tổ chức cho trẻ trải nghiệm Trang trí cây thông đón Noel

Ngày 24/12/2021 trường MN Sơn Phú đã tổ chức cho trẻ trải nghiệm trang trí cây thông đón Noel, với ông già noel cây Giáng sinh là cây thông noel. Qua hoạt động giúp trẻ tự tin, khéo léo, mạnh dạn trong giao tiếp.

Nhãn
Nhãn
Nhãn