Trường Mn Sơn Phú, huyện Na Hang tăng cường công tác phòng chống rét cho trẻ

Thực hiện sự chỉ đạo của Phòng GD&ĐT về công tác chăm sóc giáo dục trẻ, đặc biệt là công tác phòng chống rét. Trường MN Sơn Phú đã thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống rét cho trẻ. Chỉ đạo giáo viên các nhóm, lớp đóng các cửa sổ, bật bóng điện, trải xốp dải nền... đảm bảo có đủ nước ấm cho trẻ sử dụng hàng ngày. Tuyên truyền đến phụ huynh mặc đủ ấm cho trẻ, đeo tất, quàng khăn... đảm bảo trẻ không bị nhiễm lạnh khi đến trường.

Nhãn