Trường MN Sơn Phú tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2021-2022

Nhằm nhân rộng những gương điển hình, tiến tiến về công tác chăm sóc giáo dục trẻ, tạo động lực cho giáo viên phấn đấu, hoàn thiện, phát triển bản thân về công tác chuyên môn. Thực hiện Thông tư số 22/2019/TT-BGDĐT ngày 20/10/2019, trường MN Sơn Phú tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2021-2022. Giáo viên tham gia trên tinh thần tự nguyện, phấn đấu, nỗ lực của bản thân. Tham gia Hội thi có 17/18 giáo viên, các giáo viên trải qua hai phần thi đó là: Thuyết trình giải pháp chăm sóc, giáo dục trẻ và thực hành 01 hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ. Kết quả: 17/17 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2021-2022.

Nhãn
Nhãn
Nhãn
Nhãn
Nhãn